Despre Alumil Romānia
 
 

Anunt achizitie servicii catering

In atentia operatorilor economici:

 

SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU/106/5.1/G/76086: “De la somer la angajat – initiererea in meseria de confectioner profile de aluminiu si mase plastice (AluInteg)”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni!, doreşte achiziţionarea prin procedura de cercetare a pietei – studiu de piata:

 

·         servicii de catering - Cod CPV 55520000-1 - SERVICII DE CATERING

 

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului si stabilirea ofertei câştigătoare este pretul cel mai scazut.

 

Fisa de date a achizitiei se poate descarca aici.

 

Relatii suplimentare la tel: 021-424.34.57, fax: 021-423.39.32 sau email: office@alumil.ro.

 

Data publicarii anuntului: 11.01.2011. Termenul limita de primire a ofertelor este 17.01.2011, ora 12:00.